Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

màu hư ảo...

Một cuộc rong chơi thoáng nhẹ bay
Đường thu lối dốc sắp xa ngày
Vơi đầy sự thế đời hư ảo
Được mất phù du cõi tỉnh say
Kiếm khách vọng thu hồn quá khứ
Giai nhân dĩ vãng bất trùng lai
Vòng quay luân chuyển mùa chồng chất
Hỡi mộng nhân sinh có nặng tay...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét